top of page

Kosten

Dieetadvisering wordt in 2024 voor 3 uur vergoed door de basisverzekering. Dit gaat ten koste van uw eigen risico. Indien u uw eigen risico nog niet verbruikt heeft, worden de kosten van de diëtist via de zorgverzekeraar in rekening gebracht. Raadpleeg hiervoor van te voren uw polis.

Voor kinderen tot 18 jaar geldt géén eigen risico.

 

Daarnaast is dieetadvisering opgenomen in de aanvullende pakketten van de zorgverzekeraar; dit gaat niét ten koste van het eigen risico.

 

Tenslotte kan dieetadvisering voor chronische patiënten met Diabetes type 2, COPD en risico op hart- en vaatziekten (zoals hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol) opgenomen zijn in regionale samenwerkingsverbanden. Dit wordt bepaald door de huisarts. Als dit ook voor u van toepassing is, dan wordt de factuur volledig vergoed door de desbetreffende organisatie.

Eerste consult
60 minuten consult + 30 minuten uitwerktijd
€119,25

Vervolgconsult
30 minuten consult

€39,75

Vervolgconsult kort

15 minuten consult

€19,88

Telefonisch consult

15 minuten consult

€19,88

Eerste consult huisbezoek

60 minuten consult + 30 minuten uitwerktijd

€119,25

Vervolgconsult huisbezoek

30 minuten consult

€39,75

Toeslag bij huisbezoek

€25,00

Niet nagekomen eerste consult

€79,50

Niet nagekomen vervolgconsult

€39,75

 

 

Niet nagekomen eerste consult huisbezoek + toeslag

€79,50 + €25,00

Bij verhindering a.u.b. 24 uur van tevoren doorgeven. Anders ben ik genoodzaakt de kosten in rekening te brengen.

Declaratie

Diëtistenpraktijk Els Pereboom werkt vanaf 1-11-20 met Infomedics voor de verwerking van de declaraties. Als u voldoende verzekerd bent voor dieetadvisering zal de diëtist via Infomedics de kosten rechtstreeks bij uw verzekeraar declareren. Als u niet of onvoldoende verzekerd bent voor dieetadvisering of u heeft al uw uren voor het betreffende jaar opgebruikt dan zult u een factuur krijgen van Infomedics voor de (meer)kosten van het consult die u zelf heeft te voldoen. Heeft u vragen over u nota neem dan contact op met infomedics (tel: 0362031900).

bottom of page