top of page

Kosten

Dieetadvisering wordt in 2024 voor 3 uur vergoed door de basisverzekering. Dit gaat ten koste van uw eigen risico. Indien u uw eigen risico nog niet verbruikt heeft, worden de kosten van de diëtist via de zorgverzekeraar in rekening gebracht. Raadpleeg hiervoor van te voren uw polis.

Voor kinderen tot 18 jaar geldt géén eigen risico.

 

Daarnaast is dieetadvisering opgenomen in de aanvullende pakketten van de zorgverzekeraar; dit gaat niét ten koste van het eigen risico.

 

Tenslotte kan dieetadvisering voor chronische patiënten met Diabetes type 2, COPD en risico op hart- en vaatziekten (zoals hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol) opgenomen zijn in regionale samenwerkingsverbanden. Dit wordt bepaald door de huisarts. Als dit ook voor u van toepassing is, dan wordt de factuur volledig vergoed door de desbetreffende organisatie.

Kosten consulten

* Eerste consult 60 minuten consult + 30 minuten uitwerktijd                                              € 119,25

* Vervolgconsult lang 30 minuten                                                                                      €   39,75

* Vervolgconsult kort 15 minuten                                                                                       €  19,88

* Telefonisch consult 15 minuten                                                                                       €   19,88

* Eerste consult huisbezoek 60 minuten consult + 30 minuten uitwerktijd                             € 119,25

* Vervolgconsult huisbezoek 30 minuten                                                                            €   39,75

* Toeslag bij huisbezoek                                                                                                   €   25,00

* Niet nagekomen eerste consult                                                                                       €   79,50

* Niet nagekomen vervolgconsult                                                                                       €   39,75

* Niet nagekomen huisbezoek + toeslag                                                                             €   79,50 + €25,00

Bij verhindering a.u.b. 24 uur van tevoren afzeggen. Anders ben ik genoodzaakt de kosten in rekening te brengen.

Declaratie

Diëtistenpraktijk Els Pereboom werkt vanaf 1-11-20 met Infomedics voor de verwerking van de declaraties. Als u voldoende verzekerd bent voor dieetadvisering zal de diëtist via Infomedics de kosten rechtstreeks bij uw verzekeraar declareren. Als u niet of onvoldoende verzekerd bent voor dieetadvisering of u heeft al uw uren voor het betreffende jaar opgebruikt dan zult u een factuur krijgen van Infomedics voor de (meer)kosten van het consult. Deze dient u zelf te voldoen. Heeft u vragen over u nota neem dan contact op met infomedics (tel: 0362031900).

bottom of page